Jaarlijks honderden slachtoffers koolmonoxidevergiftiging

Tweehonderd ziekenhuisopnamen
Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd ziekenhuisopnamen en enkele honderden behandelingen op een Spoedeisende Hulpafdeling. Per jaar treden er echter grote verschillen in deze aantallen op en een eenduidige ontwikkeling is niet zichtbaar. Het risico op een SEH-bezoek als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging is het grootst binnen de leeftijdscategorie 15-24 jaar.

Oorzaken koolmonoxidevergiftiging
CO-vergiftiging komt in alle leeftijdsgroepen voor en vindt meestal in een woonhuis plaats, soms in een arbeidssituatie of bijvoorbeeld tijdens een verblijf in een caravan. Vaak is er sprake van een defect in (de afvoer van) verwarmings- of warmwaterapparatuur, zoals kachel, open haard, geiser, cv of combiketel. Ook brand en binnenshuis barbecueën worden als oorzaak genoemd.

Onmisbaar: koolmonoxidemelder
Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan apparatuur noodzakelijk. Daarnaast is een goede aanvulling op de rookmelder in uw huis dan ook de koolmonoxidemelder. Zijn er te hoge waarden koolmonoxide dan geeft deze melder een luid alarm af. Een slachtoffer moet zo snel mogelijk in de frisse lucht worden gebracht. Koolmonoxide kan vrijkomen bij brand, onvoldoende ventilatie of een slecht onderhouden cv-ketel/geiser of gastoestel.

Meer tips om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen:
– Wees alert op de symptomen van CO-vergiftiging: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, slaperigheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid.
– Laat uw schoorsteen ten minste één keer per jaar vegen.
– Laat uw geiser, gaskachel, cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur.
– Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis.
– Plaats koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine ruimtes of waar de ventilatie slecht is.

Bron: Veiligheid.nl