Webcam Flevokust

Project: Webcam Flevokust
Plaats: Lelystad
Bouwperiode: december 2016 - eind 2017

Flevokust is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een 'nat' (dat betekent havengebonden en havengerelateerd) bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven komt aan de noordkant van Lelystad te liggen. Hillson heeft voor dit project een webcam geplaatst om de voortgang in beeld te brengen.

In opdracht van: